Om Norsk Riving AS

Norsk Riving AS er et entreprenørselskap med hovedkontor i Bergen, men vi utfører prosjekter over hele Norge. Vår kjernevirksomhet er alle former for rivearbeider men vi utfører også tradisjonelt entreprenørarbeid. Vi har egne anleggsmaskiner for de fleste typer oppdrag innen riving, betongsaging og kjerneboring. Vi utfører oppdrag for privatfolk, offentlige oppdragsgivere og privat næringsliv. Norsk Riving AS har sentral godkjenning innenfor prosjektering og utførelse. Vi har også alle nødvendige tillatelser og sertifikater som kreves for miljøsanering, asbestarbeider, osv.

Fresh

Kjernevirksomhet
  • Betongsaging og kjerneboring

  • Totalriving av bygg og konstruksjoner

  • Prosjektering av miljøsanering og riving

  • Komplett miljøsaneringsarbeid inkl. asbestsanering

  • Innvendig totalstripping av bygg for rehabiliteringsprosjekter

 
 
Tjenester

Norsk Riving AS tilbyr komplette leveranser for riveprosjekter.

Vi tilbyr følgende tjenester, som også inngår som vårt kjerneområde:

  • Prosjektering av miljøsanering og riving. Vi foretar miljøkartlegging, utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner. Vi påtar oss også rollen som ansvarlig prosjekterende i byggesaken.

  • Totalriving av bygg og konstruksjoner. Vi river bygg og konstruksjoner i forbindelse med tomteutvikling, veibygging, osv. Vi har utstyr for klipping av stål ved sanering av oljetankanlegg, rørgater og stålbroer.

  • Betongsaging og kjerneboring. Vi har utstyr for kjerneboring opp til 1000 mm hulltaking i betong. Vårt betongsageutstyr gir oss mulighet for å skjære ut hele dekker inne i bygg om nødvendig. Vi demonterer og fjerner prefabrikkerte dekkeelementer, sager ut trapper, osv.

  • Innvendig riving og rensk av bygg som skal rehabiliteres. Vi utfører rivearbeider for hånd og med minimaskiner.

  • Asbestsanering og øvrig miljøsanering. Vi utfører det aller meste innenfor miljøsanering og leverer komplett avfallsregnskap for alle våre prosjekter.

Norsk Riving AS har fagfolkene, erfaringen, utstyret og evnen som gir oss riktig kompetanse og konkurransefortrinn.

 
 
 
 
Referanser og erfaring

Noen referanseprosjekter

Norsk Riving AS har erfaring fra en rekke ulike prosjekter innenfor rivefaget. I etterfølgende oversikt har vi gjengitt en rekke ulike prosjekter som karakteriserer vår kompetanse, ressurser og de maskiner og det utstyr vi disponerer.

Referanseprosjekter

Oppdragene utføres i ulike kontraktsformer, avhengig av oppdragsgivers ønsker og etter vår egen anbefaling. Vanlige kontraktsformer for oss er; totalentrepriser, utførelsesentrepriser, underentrepriser, fast pris og etter faktisk utførte timer. Vi utfører befaring og gir prisoverslag.

 
 
Kontakt oss

Beskjeden din er blitt sendt!