Byggrensk

Byggrensk er et uttrykk for innvendig totalriving av et bygg. Et typisk byggrensk- prosjekt er et eldre bygg som planlegges ombygget til nytt bruksformål.

​Slik vi utfører byggrensk etter dagens moderne metoder med minimaskiner, betongsager og effektive fagfolk, så kan en byggrensk fort bli kostnadsbesparende for totaløkonomien i stedet for tradisjonelle ombygginger der enkelte deler og konstruksjoner i bygget skal bevares.

 Komplette gjennomførte rehabiliteringer gir optimale løsninger og godt utnyttet arealer. Vi har fagfolkene, erfaringen, utstyret og evnen som gir oss kompetanse og konkurransefortrinn.