Saging og kjerneboring

Vår virksomhet har alt nødvendig utstyr for å utføre betongsaging og kjerneboring for de type oppdrag vi er involvert i. Vårt utstyr er moderne og effektivt og det sikrer oss stabilitet, effektivitet og forutsigbarhet. Typiske jobber for oss er utskjæring i dekker for nye heiser, trapper, sjakter, nye døråpninger i vegger, osv.  Kjerneboring utføres som oftest for å tilrettelegge for nye føringsveier for tekniske installasjoner.