Leirvikåsen 43 B, 5179 Godvik

  • facebook
  • googlePlaces

© 2018 Norsk Riving AS. Levert av Mint Digital AS

  • Facebook Social Icon
Ledig stillinger

Riving og miljøsanering er kanskje den mest spennende nisjen innenfor bygg- og anleggsnæringen i Norge?

 

I moderne sammenheng har landet vårt vært under bygging i mange tiår og bygnigsmaterialene vi har benyttet opp gjenom alle disse årene vært gjennom en stor utvikling. I tiårene 1960 til 1990 ble svært mange bygningsmaterialer tilsatt en rekke ulike kjemikalier som PCB, asbest, tungmetaller, Ftalater, klorparafiner, osv, osv..

 

I dag handler det meste av rivebransjens hverdag om å miljøsanere og fjerne disse gamle bygningsmaterialene på en forsvarlig og miljøvenlig måte. Det kan fort bli en blindgate å bevege seg i ved å bare fokusere på moderne utstyr som maskinkapasitet og rekkevidde. Fokus skal være riktig avfallshåndtering og sanering av miljøfarlig avfall.

 

For bare få år siden var en riveentreprenørs oppgave kort og godt å rive og fjerne gamle bygg mens i dag handler det om kompetanse, kunskap, gjennbruk og miljøbevisthet – riving er med andre ord langt fra det det en gang var.

 

Norsk Riving AS har som mål å bli en ledende virksomhet innenfor fagfeltet og vårt hovedfokus er derfor naturligvis satsing på kompetanse og solide faglige kvalifikasjoner i vår organisasjon.

 

Norsk Riving AS utfører til enhver tid en rekke ulike riveprosjekter og prosjekteringsoppdrag. Typisk ressursbehov i virksomheten er:

  • Mellomledere som tar totalansvar for våre oppdrag

  • Formannsstillinger

  • Prosjektering av mijøsanering og riving

  • Betongsaging og kjerneboring

  • Asbestsanering

  • Maskinkjørere

  • Rivearbeidere

 

Felles for alle stillingene er en forventning om sterkt eierskap og engasjement til arbeidet. Ryddighet og orden verdsettes høyt. Norsk Riving AS utfører oppdrag i store deler av Norge og reisevirksomhet må derfor påregnes. Er du en person som kan dokumentere solid erfaring og kompetanse innenfor vårt fagfelt og evner å «skape din egen arbeidsplass» er du velkommen til å jobbe i Norsk Riving AS til gode betingelser.

 

For mer informasjon eller for å sende søknad ta kontakt med:

Daglig leder Svein Egil Dagsland – svein@norsk-riving.no