Ledig stillinger

Norsk Riving AS er et selskap i BIR- Konsernet. Vi har kontor i Bergen, lønningshaugen 6 (ved Flesland flyplass). Vårt fagfelt og kjernevirksomhet er miljøsanering og riving inkludert naturlig tilknyttede fagfelt som betongsaging, kjerneboring, asbestsanering osv. Vi er også engasjert i konsulentvirksomhet for prosjektering av underlag for miljøsanering og riving. Vi driver kursvirksomhet med offentlig dokumentert opplæring for asbestsanering. Selskapet er rustet vekst og utvikling og vi skal jobbe målrettet mot våre visjoner de neste 4 til 8 årene. Vår utvikling vil bli målrettet styrt etter flere akser: rivningsmetodikk, gjenbruk, avfallsutnyttelse og kompetanseheving innenfor faget. Som del av vår forretningsutvikling retter vi oss også etter aksen bygg- og anleggsvirksomhet. For å nå våre mål skal vi knytte til oss mennesker som ønsker å bidra til bedriftsutvikling, vekst og verdiskapning og på sikt selv være med å høste av vår verdiskapning.

 

For alle stillinger.

Prosjektleder / Bedriftsutvikler


Vi søker en sivilingeniør / ingeniør med minimum 5 til 10 års erfaring innenfor bygg og anlegg som kan vise til gode resultater. Økonomisk tilleggsutdannelse vil være en fordel. Annen relevant bakgrunn vil naturligvis også bli vurdert. Til denne stillingen forventer vi å engasjere en person som har faglig tyngde, lederegenskaper og er betydelig forretningsorientert i sitt daglige engasjement for selskapet. Denne stillingen tillegges betydelig vekt i forhold til vårt målrettede vekst og bedriftsutviklingsarbeid de kommende årene. Stillingen inngår i ledergruppen og gir muligheter for deltakelse i fremtidig eierskap til de verdier vi sammen klarer å skape.
Betongsaging og kjerneboring


Vi søker en erfaren person som kan vise til konkret erfaring og gode referanser innenfor arbeidsområdet. Hos oss vil du få anledning til å benytte topp moderne utstyr og du vil i stor grad være med å utforme og videreutvikle vår avdeling for betongsaging og kjerneboring. Vi forventer at rette vedkommende har høy kompetanse på fagfeltet og kan vise til formell utdannelse eller dokumentert opplæring. Du må være en selvstendig og ryddig person med god oversikt og orden i ditt arbeid. Vi kan tilby god pensjonsordning og personalforsikring. Vi ønsker også å tilby god lønnsutvikling for rett person. Vi prøver alltid å utnytte våre ressurser optimalt og har derfor en generell forventning om at alle ansatte er motivert for deltakelse i ulikt arbeid etter behov.
Formann / Byggeplassleder


Vi søker en erfaren person som kan vise til minimum 5 til 10 års erfaring med gode referanseprosjekter som formann. Du må ha gode lederegenskaper, være systematisk, motiverende og effektiv. Vi forventer at du er svært engasjert og deltagende i pågående aktiviteter og at du evner å tilrettelegge for forutsigbarhet og målrettet arbeid. Vi ønsker en person med utdannelse som ingeniør eller teknisk fagskole. Fagbrev, erfaring og gode referanser kan kompensere for utdannelse. Denne stillingen innebærer en naturlig karriereutvikling i vår fremtidige vekst og utvikling. Vi prøver alltid å utnytte våre ressurser optimalt og har derfor en generell forventning om at alle ansatte er motivert for deltakelse i ulikt arbeid etter behov.
Anleggsmaskinkjører


Vi søker en erfaren anleggsmaskinsjåfør med minimum 5 til 10 års erfaring, som kan vise til gode referanser. Du må ha fagbrev, være engasjert og ha evne til å ta eierskap til ditt arbeid. Du må være en selvstendig og ryddig person med god oversikt og orden i ditt arbeid. Vi kan tilby god pensjonsordning og personalforsikring. Vi ønsker også å tilby god lønnsutvikling for rett person. Vi prøver alltid å utnytte våre ressurser optimalt og har derfor en generell forventning om at alle ansatte er motivert for deltakelse i ulikt arbeid etter behov.
4 ledige stillinger som rivningsarbeider


Vi er på utkikk etter personer som ønsker å engasjere seg i et av vårt samfunns viktigste utviklingsområder. Det gjelder avfallshåndtering, gjenbruk og ressursutnyttelse av vårt samfunns generelle overproduksjon. Innenfor rivningsfaget er det store muligheter for å bidra i riktig retning med hensyn til nevnte områder. Vårt selskap ønsker å bidra til en bedre og mer fornuftig utnyttelse av bygningsavfall en slik det er i dag og sørge for at miljøfarlig avfall blir samlet inn og ufarliggjort. Vi søker personer som ser verdi og mening i å kombinere fysisk arbeid med miljøengasjement. Primært ønsker vi personer med relevant utdannelse, kompetanse og erfaring. Du må kunne legge frem gode attester og referanser. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser med tilleggsordninger og god pensjonssparing. Vi prøver alltid å utnytte våre ressurser optimalt og har derfor en generell forventning om at alle ansatte er motivert for deltakelse i ulikt arbeid etter behov.