Maskinriving

Riving av bygninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Før vi kan starte rivearbeidet vil vi hjelpe deg med nødvendig søknadsarbeid og sørge for at du har en godkjent igangsettingstillatelse på plass når vi starter selve rivingen.

Våre anleggsmaskiner har alt nødvendig utstyr for å besørge en komplett rivingsprosess, der alt avfall sorteres og fraksjoneres i henhold til gjeldende krav. Betong fra grunnmurer og større bygg kan ofte benyttes til fyllmasse i byggeprosjektet.

Vi knuser betong ned til fyllmasse og sorterer ut armeringsjern og slik kan gamle murer bli verdifull masse som kan benyttes til andre formål.  Vi utfører alltid risikovurderinger i forbindelse med oppdrag der betongmasser ønskes brukt til nye bygningsformål.