Om Norsk Riving AS

Vår grunnleggende filosofi for å sikre våre ansatte- og vår virksomhets fremtid ligger i ansvarlighet, kompetanse, lojalitet, respekt og sunn økonomi. Det betyr at vi legger våre verdier til grunn når vi gir tilbud på et prosjekt. Gjennom våre verdier motiveres alle våre medarbeidere til å yte sitt beste både for oppdragsgiver og arbeidsgiver.​

Vår sentralgodkjenning for ansvarsrett innenfor våre virksomhetsområder viser at vi har våre systemer på plass og at de er i bruk. Vårt prosjektstyringsverktøy sikrer oss en ensidig, gjennomtenkt og sikker form for prosjektstyring. Det vises i våre prosjekter i form av riktig fremdrift, sikkerhet, lønnsomhet, trivsel, og ryddighet.

Forutsigbarhet

Når du inngår kontrakt med Norsk Riving AS er du sikret at avtalen du inngår er i tråd med Norsk Standard. Med det har du kontroll på avtalt kontraktssum, fremdrift, varslingsrutiner for endringer og øvrige prosjektadministrative rutiner. Byggherrens totaløkonomi er en viktig faktor for at hele prosjektet skal bli vellykket og derfor tilstreber vi å få til en god og gjennomarbeidet kontrakt.

Gode relasjoner

Gjennom vår filosofi og grunnverdier verdsetter vi høyt gode relasjoner til våre oppdragsgivere. Vi har tro på verdien av felles prosjekterfaringer gjennom felles prosjekter. Felles erfaring skaper forutsigbarhet og en smidig prosjektgjennomføring.