Referanser og erfaring

Norsk Riving AS har erfaring fra en rekke ulike prosjekter innenfor

rivefaget. I etterfølgende oversikt har vi gjengitt en rekke ulike

prosjekter som karakteriserer vår kompetanse, ressurser og de

maskiner og det utstyr vi disponerer. Oppdragene utføres i ulike

kontraktsformer, avhengig av oppdragsgivers ønsker og etter vår

egen anbefaling. Vanlige kontraktsformer for oss er;

totalentrepriser, utførelsesentrepriser, underentrepriser, fast pris

og etter faktisk utførte timer. Vi utfører befaring og gir prisoverslag.

 

 • Marina bygg, Damsgård, Bergen: Prosjektering av miljøsanering og riving, innvendig maskinriving av betongkonstruksjoner, innvendig riving, asbestsanering, betongsaging og kjerneboring.

 • Skolebygg, Bergen: Totalriving 4 skolebygg, asbestsanering, miljøsanering, innvendig riving, kjerneboring og utskjæring av innvendige betongdekker.

 • Skolebygg, universitetet i Bergen: Asbestsanering, miljøsanering og innvendig riving.

 • Kontorbygg, Bergen: Asbestsanering, miljøsanering, innvendig riving, betongsaging og kjerneboring.

 • Forretningsbygg, Bergen: Totalriving av forretningsbygg, asbestsanering, miljøsanering.

 • Skolebygg, Bergen: Betongsaging innvendige deker, kjerneboring og rivearbeider.

 • Garasjeanlegg Åsane, Bergen: Maskinriving garasjeanlegg.

 • Industribygg Alversund, Lindås kommune: Prosjektering av miljøsanering og riving, totalriving av større industribygg.

 • Helseinstitusjon Askøy kommune: Prosjektering av miljøsanering og riving, Totalriving av helsebygg, driftsbygninger og andre bygg. Asbestsanering og miljøsanering.

 • Brannskadet enebolig, Os kommune: Prosjektering av miljøsanering og riving. Totalriving brannskadet bolig.

 • Enebolig og driftsbygning, Radøy: Prosjektering av miljøsanering og riving. Totalriving bolighus og driftsbygning.

 • Drivhus Fitjar kommune: Prosjektering av miljøsanering og riving. Totalriving av 4 store drivhus og øvrige bygninger. Asbestsanering og miljøsanering.
   

 • Eneboliger og naust Fjell kommune: Prosjektering av miljøsanering og riving. Totalriving av enebolig, hytte og naust.

 • Skolebygg, Ålesund - Riveprosjekt på stort skolebygg i drift: Innvendig riving av dekkeelementer og kjerneboring. Innvendig totalriving, miljøsanering og asbestsanering.

 • Enebolig, Bergen: Innvendig riving og asbestsanering i privat bolighus.

 • Enebolig, Bergen: Innvendig riving og asbestsanering i privat bolighus.

 • Enebolig, Bergen: Prosjektering av miljøsanering og riving. Asbestsanering, miljøsanering og totalriving av bolighus og øvrige betongkonstruksjoner på eiendom.

 • Deler av boligblokk, Ålesund: Asbestsanering i forbindelse med rehabilitering av boligblokk.

 • Driftsbygning, Bergen: Prosjektering av miljøsanering og riving. Miljøsanering og totalriving av driftsbygning.

 • Borettslag, Bergen, 42 bad: Prosjektering av miljøsanering og riving. Miljøsanering og asbestsanering av 42 bad i forbindelse med rehabilitering i borettslag.

 • Boligbygg / leiligheter, Bergen: Prosjektering av miljøsanering og riving. Totalriving av stor privatbolig og garasje. Asbestsanering og miljøsanering.

 • Damsgård, Bergen, 7- etasjes tidligere kommunalt bygg (3 blokker): Riving av tak og toppetasje for nytt påbygg. Omfattende betongskjæring i dekker, trappehus, sjakter og vegger. Fjerne påstøp på alle gulv og grunnarbeider (utgraving i bakgård for nytt nedsenket garasjeanlegg).

 • Borettslag, Bergen: Innvendig totalrensk av 30 leiligheter.

 • Kommunalt bygg Fjell kommune: innvendig rensk av bygg, utskifting av vinduer og fjerning av 550 m2 betonggulv.